Logo  

Escola de Muntanya de Montserrat,

des de 1991 al servei de les teves necessitats.

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
   
   
Crèdits de Síntesi LOGSE

Oferim tres nivells o tipus de crèdits:

1. CRÈDITS ACADÈMICS
Reforcen i/o avaluen els coneixements acadèmics estudiats durant el curs.
L'Escola marca el continguts acadèmics que cal treballar durant el crèdit a través de les nostres activitats.

2. CRÈDITS ESPORTIUS
L'Escola marca l'objectiu general a aconseguir en cada activitat escollida i nosaltres estructurem i desenvolupem els objectius operatius.

Curs d'escalada:
Nivell iniciació:

-FERRADES
-ESCALADA ESPORTIVA
-BLOC

Nivell perfeccionament:

-VIES VERGES
-VIES LLARGUES
-ENTRENAMENT ESPORTIU

Curs d'orientació:

-RURAL
-URBÀ
-GEOCACHIG

Rutes en B.T.T.:

- EL MEU MUNICIPI
- LA MEVA COMARCA
- LA MEVA PROVINCIA
- CATALUNYA

3. CRÈDITS LABORALS
L'Escola pretén donar una sortida professional als seus alumnes, amb un valor afegit per a ells que els permeti desenvolupar la seva professió en un entorn de més oferta laboral i a més amb millors retribucions econòmiques.

- ASSEGURAMENT DE LÍNIES VERTICALS DE TREBALL
- DESPLAÇAMENT DE CÀRREGUES
- FIXACIÓ I RECUPERACIÓ DE VECTORS

 

 

 

Per a més informació contacteu amb nosaltres.

 

 

 
        Aventura't, la vostra Escola de Muntanya.